ผอ.สช.อำเภอแม่ลานลงพื้นที่ประเมินในการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ของอำเภอปะนาเระ

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)บูเกะบ้านหัวเขาแก้ว อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่ 57/ 2565 เรื่อง การคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ลงพื้นที่ประเมินในการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2565    ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)บูเกะบ้านหัวเขาแก้ว อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณ ผู้บริหารศูนย์ฯ ครู  นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา