ผอ.สช.อำเภอกะพ้อลงพื้นที่ประเมินในการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในอำเภอสายบุรีและอำเภอปะนาเระ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางมาราณี สัสดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ   พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่ 57/ 2565 เรื่อง การคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ลงพื้นที่ประเมินในการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2565    ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)บูเกะบ้านหัวเขาแก้ว อำเภอปะนาเระ และ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ตายุลอิสลาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารศูนย์ฯ ครู  นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา