นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.ปัตตานี ให้กำลังใจแก่คณะทำงานและนักเรียนที่เข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการฯ ปีที่ 4 (ค่าย 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เยียมเยียนและให้กำลังใจแก่คณะทำงานและนักเรียนที่เข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 4 (ค่าย 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา