ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานการประเมินการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี สังกัด สช.อ.ปะนาเระ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสะมาแอ  ปอจิ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีที่ 57/2565 เรื่อง การคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี เป็นประธานการประเมินในการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) บูเกะบ้านหัวเขาแก้ว อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณ ผู้บริหารศูนย์ฯตาดีกา ครู  นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับครั้งนี้เป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา