สช.จ.ปัตตานี ประชุมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมประชุมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา