สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.มายอ จ.ปัตตานี

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียติในการเปิดโครงการ กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ เป็นประธานในการเปิดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะการดำเนินชีวิต การทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ
5. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดี มีความร่าเริง แจ่มใส และเป็นที่รักของเพื่อน
6. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเข้าถึงวัฒฒฒฒนธรรมท้องถิ่นในบ้านเกิด

ภาพประกอบ


ติดต่อเรา