ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยนายอับดุลฮามิ เจะแว พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน และ นางสาวนุรฮูดา มะตีเมาะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงาการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่43/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ลงพื้นที่ โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและติตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครู ให้สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา