สช.จ.ปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ 2565

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ 2565 พร้อมด้วย นายสุกรี  แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ สินค้้าในพื้นที่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของส่วนราชการในจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 12-22 สิงหาคม 2565 สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา