สช.อ.มายอ ร่วมกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ ร่วมโครงการ กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียติในการเปิดโครงการ กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ เป็นประธานในการเปิดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะการดำเนินชีวิต การทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ
5. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดี มีความร่าเริง แจ่มใส และเป็นที่รักของเพื่อน
6. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเกิด

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา