สช.อ.มายอ ร่วมคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ แบบอย่าง ที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2565 ของสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อม คณะกรรมการฯ ร่วมประเมิน ในการคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะ แบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2565 ของสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน อำเภอโคกโพธื์ จังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณทางสถาบันศึกษาปอเนาะ โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา