ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอแม่ลาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน มอบหมายให้นายอาคเนย์ ยูโซะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวเจ๊ะรอมือละ บือโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมสนับสนุนของรางวัลและร่วมพิธีเปิดงานตาดีกาสัมพันธ์โดยมีนายกีรติ มะหลี นายก อบต.ป่าไร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนตาดีกาอัตตัรบียะห์อัลอัสรียะห์ (ควนแปลงงู) หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา