ผอ.สช.อ.แม่ลาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานทักษะวิชาการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ  เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา  โดยมีนายเศรษฐ์  อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการฯ ณ โรงแรม ปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งโครงการนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอบขอบคุณนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา