สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. โดยมี นายตติยะ ฉิมพาลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา