ผอ.สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี ต.ศ.ว. เกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี ต.ศ.ว. เกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านทักษะในการจัดกิจกรรมและการเล่นกีฬา และให้นักเรียน บุคลากรมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รัก และความสามัคคี ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนทางด้านการเล่นกีฬา การมีน้ำใจในการเป็นนักกีฬา โดยมี ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวต้อนรับและดร.มูฮัมมัด หะยีแวฮาะมะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกีฬาสี ต.ศ.ว. เกมส์ ครั้งที่ 37 ครั้งนี้ ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา