ดร.มัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จ.ปัตตานี ร่วมการประชุมหารือเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุดวิชา Non-degree ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุดวิชา Non-degree ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายการจัดทำหลักสูตรแบบ Non-degree จากชุดวิชาที่อยู่ในเล่มหลักสูตรและชุดวิชานอกเล่มหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และได้ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนทั้งในและนอกระบบและเพื่อตอบสนองนโยบายชาติที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพประกอบ

ภาพ : นางสาวยามีละห์ ยาหมาย
ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

ติดต่อเรา