ผอ.สช.อำเภอแม่ลานเป็นประธานประชุมบุคลากรประจำเดือน

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ ผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา