สช.อ.มายอ ร่วมประชุม สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาปัตตานี)

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน เวลา 10.00 น. นายอัมรัน  เจ๊ะแต ผอ.สช.อ.มายอ ร่วมประชุม สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาปัตตานี) ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา