ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง ประธานในพิธีเปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ภักดีเกมส์ 2022”

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ภักดี เกมส์ 2022” โรงเรียนภักดีวิทยา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 โดยมีนายตอปา สูเด็ง ผู้รับใบอนุญาตและนางสาวนิกัลยา  อับดุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนภักดีวิทยา

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา