สช.อ.ทุ่งยางแดง อบรมการใช้งานระบบ PFS

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมนางตัสนีม สะอะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดการข้อมูลชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชน (PFS) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับนักเรียน ครู และบุคลากรชาวต่างประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา