สช.อำเภอแม่ลาน ประชุมอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน มอบหมายให้นางยุสรอ หะยีอัมเสาะ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการของกองทุนสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อเรา