ตรวจเยี่ยม และสำรวจเก็บข้อมูลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

วันจันทร์ ที่19 กันยายน 2565 เวลา 10.20 น. นายอัมรัน เจ๊ะแตผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอมายอ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และสำรวจเก็บข้อมูลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา