สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ศาลาฟีเกมส์” ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ศาลาฟีเกมส์” ครั้งที่ 19 โรงเรียนศาลาฟี ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลน้ำดำ ผบ.นพค.44 ผู้แทน ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทน ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่ ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามกีฬาโรงเรียนศาลาฟี ตำบลน้ำดำ

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา