ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกิจกรรม “พบปะ ดื่มกาแฟยามเช้า”

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะดื่มกาแฟยามเช้า” เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน ณ ศูนย์อบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา