ผอ.สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้าน COVID-19 ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ปัตตานี

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้าน COVID-19 ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ปัตตานี วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้าน COVID-19 ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาตามสนใจ ได้แสดงความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัดและสร้างผลงานกีฬาได้ และให้นักเรียนสามารถหลีกเสี่ยงและห่างไกลจากอันตรายของสิ่งเสพติด ณ โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา