สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนายอับดุลเลาะ เจะแม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา