สช.อ.ทุ่งยางแดง ตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสะมาแอ  ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ที่ 5/2565 ตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนฯ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดฯ ณ โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา