สช.อ.แม่ลาน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในสังกัด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานโดยมีนายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลานเป็นประธาน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ ผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา