พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 ...

พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์ฯ (ตาดีกา) รุ่นที่ 4

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ...

พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์ฯ (ตาดีกา) รุ่นที่ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” ...

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี นายกิตติ สันสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ...

สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์ฯ (ตาดีกา) รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ...

Go to Top