นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร ?

นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร ? การสมัครให้นักเรียนใช้งาน MOE Safety Center สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง 1. ...

นักเรียนแจ้งเล่นๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น ?

นักเรียนแจ้งเล่นๆ เข้าสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น ? ในช่วงแรกของการใช้งาน คงจะเป็นเรื่องที่พอจะยอมรับได้ แต่สิ่งสำคัญ ทางสถานศึกษาต้องทำความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานให้ชัดเจน ว่าระบบ MOE Safety Center ควรใช้งานเมื่อใด อย่างไร ...

หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center

หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center หลายเรื่อง หลายกรณี ที่เกิดปัญหา จนนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย และจิตใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งความเจ็บปวดและความไม่เป็นธรรมของนักเรียน ...

หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่ ?

หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่ ? หากเราในฐานะผู้แจ้งเหตุ ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม สามารถติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระบบ MOE Safety Center แล้วเมื่อผู้รับผิดชอบเคสนั้นๆ สรุปผลการดำเนินการเรียบร้อย โดยกรณีการรับแจ้งการปิดเคส สามารถแบ่งออกเป็น ...

ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง ?

ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง ? เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ กรณีหากแจ้งเรื่องไปแล้ว ไม่มีการดำเนินการใดๆ Platform MOE Safety Center จะมีการกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่แจ้ง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สถาศึกษาได้มีการกำหนดไว้บน Platform และหากสถานศึกษาไม่แก้ไขปัญหาความปลอดภัยหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ...

หากเกิดเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน 2 สถาบัน หากต้องการแจ้งเหตุ จะแจ้งที่สถานบันไหนดี ?

หากเกิดเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน 2 สถาบัน หากต้องการแจ้งเหตุ จะแจ้งที่สถานบันไหนดี ? เรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษา หากเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็สามารถแจ้งเรื่องได้ตามปกติ  แต่หากเกิดขึ้นนอกสถานศึกษา แล้วเป็นกรณีการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษามากกว่า 1 สถาบันขึ้นไป ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเพื่อนนักเรียนก็สามารถแจ้งเหตุเข้าไปยัง ...

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร ?

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว ต้องทำอย่างไร ? ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่ทำการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะลบข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้วได้ การที่ไม่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานจากระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้แจ้งเอง ...

เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง ?

เราสามารถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้าง ? ตามชื่อศูนย์ที่เรียกว่า MOE Safety Center : ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์นี้ก็จะรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ โดยแยกความไม่ปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ...

Go to Top