รองเลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รร.เอกชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันนี้ (4 มกราคม 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้มอบหมายให้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และนายณรงค์ศักดิ์ ...

นายซุลกิพลี กาแบ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้ฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายซุลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

นายอามีน กะดะแซ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอยะหริ่ง กิจกรรมที่ 1 : ...

สช.จ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอิสมาแอ ดามิง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา อำเภอมายอ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอิสมาแอ ดามิง ผู้รับใบอนุญาต ...

นายซูลกิพลี กาแบ ลงพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เพื่อตรวจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบนายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการตรวจพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ...

นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ นำบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นำบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ...

สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" จังหวัดปัตตานี ปี ...

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ และนายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" จังหวัดปัตตานี ...

นายอามีน กะดะแซ เข้าร่วมอบรมสัมมนา “โครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในระดับพื้นที่ (จังหวัดปัตตานี)

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมอบรมสัมมนา "โครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ในระดับพื้นที่ (จังหวัดปัตตานี) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ...

นายอามีน กะดะแซ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ...

Go to Top