ลืมรหัสผ่าน

1. เมื่อลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกเมนู “ลืมรหัสผ่าน” 2. กรอกบัญชีอีเมล @opep.go.th ที่ใช้ในการสมัคร แล้วกด “ขอรหัสผ่าน" 3. เมื่อบัญชีอีเมลที่ระบุเป็นบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "ส่งข้อความไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว" จากนั้นให้ไปตรวจสอบอีเมล 4. ระบบจะส่งแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านไปยังบัญชีอีเมล และให้นำรหัสผ่านที่ได้รับไปลงชื่อเข้าใช้ระบบต่อไป (แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที) ...

ยกเลิกการจองห้องประชุม

1. เมื่อต้องการยกเลิกการจอง ให้เลือกเมนู “อนุมัติ” 2. จากนั้นกด “ยกเลิก” แล้วกด “OK” เพื่อยกเลิกการจอง 3. ระบบจะทำการย้ายข้อมูลการจองไปยังหน้า “ยกเลิกโดยผู้จอง” 4. ระบบจะแจ้งเตือนผลการยกเลิกการจองไปยังบัญชีอีเมล ถือว่าการยกเลิกการจองสำเร็จ ...

การจองห้องประชุม

1. เลือกเมนู “หน้าหลัก” เพื่อตรวจสอบปฏิทินการจอง 2. หากวันและเวลาที่ต้องการจองยังว่างอยู่ ให้เลือกเมนู “จองห้อง” เพื่อดูรายการห้องประชุม 3. กด “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดของห้องประชุม 4. เมื่อเลือกรายการห้องที่ต้องการได้แล้ว ให้กด “จองห้อง” 5. กรอกรายละเอียดข้อมูลการจองให้ครบถ้วน ...

การเข้าสู่ระบบ

หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจองห้องประชุม จะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" จากนั้นให้กรอก "บัญชีอีเมล" และ "รหัสผ่าน" ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกด "เข้าสู่ระบบ" 2. หากกรอก "บัญชีอีเมล" ...

การสมัครสมาชิก

สำหรับบุคลากรที่ต้องการจองห้องประชุม จะต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ ดังวิธีด้านล่างนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.opep.go.th/booking/ ไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" จะแสดงหน้าต่าง เข้าสู่ระบบ 2. คลิกที่ "สมัครสมาชิก" บริเวณด้านล่าง 3. ระบุรายละเอียด ดังนี้ 3.1) ...

Go to Top