ที่ตั้ง: เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0 7333 2760
เว็บไซต์: www.opep.go.th
อีเมล: pattani@opep.go.th

Facebook: สช.ปัตตานี
Twitter: สช.ปัตตานี
Youtube: สช.ปัตตานี