ติดต่อเรา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
Office of the Private Education Pattani Province

เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

0-7333-2760
0-7333-7440
pattani@opep.go.th

ข้อมูลการติดต่อ สช.อำเภอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

0-7333-6945
0-7333-6945
muang@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

ตำบลตุยง
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

0-7343-7699
0-7343-7699
nongjik@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

ถนนรามโกมุท ตำบลยามู
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

0-7349-1216
– ไม่มีข้อมูล –
yaring@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

หมู่ที่ 1 ตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

08-6488-2003
– ไม่มีข้อมูล –
panarea@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

ที่ว่าการอำเภอยะรัง ถนนสิโรรส ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

08-2820-0066
– ไม่มีข้อมูล –
yarang@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140

09-3584-9354
– ไม่มีข้อมูล –
mayo@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์

หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

– ไม่มีข้อมูล –
– ไม่มีข้อมูล –
khokpho@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180

0-7346-9431
– ไม่มีข้อมูล –
maelan@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

เลขที่ 1 ถนนโรงพยาบาล ตำบลตะลุบัน
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110

0-7341-1344
– ไม่มีข้อมูล –
saiburi@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140

0-7348-9184
0-7348-9184
tyd@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 94220

0-7348-1281
– ไม่มีข้อมูล –
maikaen@opep.go.th

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี
อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230

0-7349-4282
– ไม่มีข้อมูล –
kapho@opep.go.th

ติดต่อเรา