มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ COVID-19

Distancing

เว้นระยะห่าง

Mask wearing

สวมหน้ากาก

Hand washing

ล้างมือบ่อย ๆ

Testing

ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว

Thaichana

ติดตั้งและใช้งานแอปไทยชนะ

ข่าวเกี่ยวกับ COVID-19

ติดต่อเรา