Google Workspace

ยกระดับการศึกษาด้วยเครื่องมืออันยืดหยุ่น

ใช้งานง่าย และปลอดภัย

เปลี่ยนการทำงานร่วมกันให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสอนและการทำงาน สื่อสารกันได้อย่างยืดหยุ่น จัดระเบียบงาน
และมอบการรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

Application Google

Gmail
Calendar
Meet
Drive
Classroom
Assignments
Docs
Sheets
Slides
Forms
Chat
Keep
Jamboard
Tasks
Admin

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

0-7333-2760 ต่อ 104 (ในวันและเวลาราชการ)
support@opep.go.th
ติดต่อเรา