Google Workspace

ยกระดับการศึกษาด้วยเครื่องมืออันยืดหยุ่น

ใช้งานง่าย และปลอดภัย

@opep.go.th

เปลี่ยนการทำงานร่วมกันให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสอนและการทำงาน สื่อสารกันได้อย่างยืดหยุ่น จัดระเบียบงาน และมอบการรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

Application Google

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace

นายธีรัช นิสอน
กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

0-7333-2760 ต่อ 104 (ในวันและเวลาราชการ)
thirat.n@opep.go.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ข่าวสาร / คู่มือการใช้งาน

ติดต่อเรา