Google Workspace

ยกระดับการศึกษาด้วยเครื่องมืออันยืดหยุ่น

ใช้งานง่าย และปลอดภัย

@opep.go.th

เปลี่ยนการทำงานร่วมกันให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสอนและการทำงาน สื่อสารกันได้อย่างยืดหยุ่น จัดระเบียบงาน
และมอบการรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ

Application Google

Gmail
Calendar
Meet
Drive
Classroom
Assignments
Docs
Sheets
Slides
Forms
Chat
Keep
Jamboard
Tasks
Admin

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

0-7333-2760 ต่อ 104 (ในวันและเวลาราชการ)
support@opep.go.th

ข่าวสาร / คู่มือการใช้งาน

ติดต่อเรา