ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนเอกชน ในระบบ

โรงเรียนเอกชน นอกระบบ

ประจำปีการศึกษา 2565

ที่ รายการ Download
1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2565
2 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2565
3 ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว (มาตรา 15(2)) ปีการศึกษา 2565
4 ข้อมูลสารสนเทศ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่จดทะเบียน ปีการศึกษา 2565
5 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ แต่ละประเภท ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : หากต้องการข้อมูลนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 0 7333 2760 ต่อ 104 (ในวันและเวลาราชการ) หรือที่อีเมล plan@opep.go.th

ข้อมูลอื่น ๆ

ติดต่อเรา