MOE Safety Center

คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center

การใช้งานสำหรับการแจ้งเหตุ

แล้วใครจะสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้บ้าง ?

หมดปัญหา ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center

แจ้งเรื่องผ่านระบบจะเป็นความลับแค่ไหน

สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ

หลังจากเหตุการณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือไม่ ?

นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องทำอย่างไร ?

ถ้าเรื่องที่แจ้งไป สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการแก้ไขต้องทำยังไง ?

สิ่งจำเป็นที่ควรมีในการบันทึกการแจ้งเหตุ

แจ้งเรื่องไปไม่มีการแก้ไข ต้องทำยังไง ?

ผู้ปกครองแจ้งได้ไหม

การใช้งานสำหรับการแจ้งเหตุ

ติดต่อเรา