ผู้บริหาร

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

armeen.k@opep.go.th

นายสุกรี  แวมูซอ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

sukree.w@opep.go.th

นางมัสนะห์ สารี

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

masnah.s@opep.go.th

ติดต่อเรา