สช.อ.โคกโพธิ์

นางสาวสากีนะห์ จินตรา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์

sakeenah.j@opep.go.th

นางทิพย์วรรณ พิทักษ์บุตร

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

tipwan.p@opep.go.th

นางสาวนุรฮูดา มะตีเมาะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

nurhuda.m@opep.go.th

นางฮาซีส๊ะ หวันหมาน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

hasisah.h@opep.go.th

นางสาวเดะเร๊าะ อาดำ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

dehroah.a@opep.go.th

นายจักรพงค์ แสงอุบล

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

jakpong.s@opep.go.th

นายอิมรอน ภูมิประเสริฐ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

imron.p@opep.go.th

พนักงาราชการครู

นางซามีฮะ ลอเด็ง

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนนิติอิสลาม

sameehah.l@opep.go.th

นางสาวยามีละห์ โตะดะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนนิติอิสลาม

yameelah.t@opep.go.th

นายมะหะมัดซากี ใบหมัด

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์

mahamadsaki.b@opep.go.th

นางซาฟีนา ใบหมัด

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนอิสลามสามัคคี

safeena.b@opep.go.th

ติดต่อเรา