สช.อ.หนองจิก

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

mailto:

นางสาวสุรัญชนา ชื่นพิบูล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

suranchana.c@opep.go.th

นางสาวนูรีซัน สามะ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

nureesan.s@opep.go.th

นางสาวยาวาเฮ มาแนง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

yawahey.m@opep.go.th

นายรุสลี อาแว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ruslee.a@opep.go.th

นางสาวแวดะห์ แวกุโน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

waedah.w@opep.go.th

นายนิฟูอาด บาสาลาฮา

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

nifuad.b@opep.go.th

นางสาวมาดีฮะห์ เบ็ญอับดุลการีม

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

madeehah.b@opep.go.th

นางสาวไซยนับ หยีมะยิ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

sainab.y@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางเจ๊ะแอเสาะ เจะแต

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนชุมชนอิสลาม

cheaesoh.c@opep.go.th

นางอัยณีย์ รัตนพันธ์

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนศาสน์สามัคคี

aiyanee.r@opep.go.th

นายอับดุลรอมัน เงาะ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

abdulroman.n@opep.go.th

นางสาวซัมซียะ สตาปอ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

samseeyah.s@opep.go.th

นางสาวเจะวันนับ เจริญยืน

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

chewannap.c@opep.go.th

นายมะรอกิจ ฮาแว

ครู (สังคม)
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –
ติดต่อเรา