สช.อ.ปะนาเระ

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

email

นางสาวนูรไลลา มะดือเระ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

nurlaila.m@opep.go.th

นางสาวซากีนา อับดุลซอมะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

sakina.a@opep.go.th

นางสาวอาอีซะห์ สะตีมือมะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

aesah.s@opep.go.th

นายนูรูดิง เจะแมง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nuruding.j@opep.go.th

นางสาวฮุสนีย์ เจะอาแซ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

husanee.c@opep.go.th

นางสาวซานียา ดือราแมง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

saniya.d@opep.go.th

นายซาการียา สือนิ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

sakareeya.s@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางสาวสุชาดา สะอุ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

suchada.s@opep.go.th

นางมารีเย๊าะ เจะแว

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนวัฒนธรรม

mareeyoh.c@opep.go.th

นางสาวพอซีย๊ะ สาอิ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียน วัฒนธรรม

phorsiyah.s@opep.go.th

นายมูฮำหมัดรุสดี ปูเตะ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

rusdi.p@opep.go.th

นางสาวซามียะ ซอตอเละ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวคอปือเสาะ วามะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

kopuesoh.w@opep.go.th

ติดต่อเรา