สช.อ.ยะหริ่ง

นายอนุวัตร นิอิสมัย

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

anuwat.n@opep.go.th

นางสาวสุไรดา แวมามะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

suraida.w@opep.go.th

นางสาวโรซีต้า นิมะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rosita.n@opep.go.th

นางสาวนูรไอนี มะดือเระ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

nurainee.m@opep.go.th

นางการีมะห์ ณ สงขลา

พนักงานจัดการงานทั่วไป

kareemah.n@opep.go.th

นางสาวฮันบียะ ดอเลาะ

พนักงานการเงินและบัญชี

hanbiyah.d@opep.go.th

นายทวีป อัลยุฟรี

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

thaweep.a@opep.go.th

นางสาวอาซียะห์ ยานยา

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

aseeyah.y@opep.go.th

นายไซยิดอาลาวี อาเบต

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

alawee.a@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นายสับรี สีหยง

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนกูตงวิทยา

sabri.s@opep.go.th

นางสาวเจะรอฮีหม๊ะ สะแม

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนกูตงวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นายธนดล สตันหน็อด

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นายอับดุลฮาลีม แวยี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์

abdulhalim.w@opep.go.th

นายเจะสมาแอ เจะมูซอ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนส่งเสริมศาสตร์

– ไม่มีข้อมูล –

นายมาหามะโซะ เจ๊ะเงาะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนส่งเสริมศาสตร์

– ไม่มีข้อมูล –
ติดต่อเรา