สช.อ.เมืองปัตตานี

นางสาวรอมล๊ะ สมาด

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอเมืองปัตตานี

สช.อ.หนองจิก

นางสาวสากีนะห์ จินตรา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอหนองจิก

สช.อ.ยะหริ่ง

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอยะหริ่ง

สช.อ.ปะนาเระ

นายสุฟยาน แวบือซา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอปะนาเระ

สช.อ.ยะรัง

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอยะรัง

สช.อ.โคกโพธิ์

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอโคกโพธิ์

สช.อ.มายอ

นายอัมรัน เจ๊ะแต

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอมายอ

สช.อ.แม่ลาน

นางอุรัสญานพร เจริญรูป

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอแม่ลาน

สช.อ.สายบุรี

นางซากีเราะ เร่งหวัง

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอสายบุรี

สช.อ.ทุ่งยางแดง

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอทุ่งยางแดง

สช.อ.ไม้แก่น

– ว่าง –

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอไม้แก่น

สช.อ.กะพ้อ

นางมาราณี สัสดีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอกะพ้อ