บุคลากรสำนักงาน

นางสาวนูรไลลา มะดือเระ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวซากีนา อับดุลซอมะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอาอีซะห์ สะตีมือมะ

นักวิชาการศึกษา

นายนูรูดิง เจะแมง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวฮุสนีย์ เจะอาแซ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวซานียา ดือราแมง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นายซาการียา สือนิ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางสาวนูรมา ดอเลาะ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์

นางมารีเย๊าะ เจะแว

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนวัฒนธรรม

นางสาวพอซีย๊ะ สาอิ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนวัฒนธรรม

นายมูฮำหมัดรุสดี ปูเตะ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

นางสาวซามียะ ซอตอเละ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์

นางสาวคอปือเสาะ วามะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

นางสาวสุชาดา สะอุ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์