นายอีลียัส หยีเจ๊ะมุ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
– สช.จ.ปัตตานี –

นายมูฮำมัดซอลาฮุดดิน กามาลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
– สช.จ.ปัตตานี –

นายมายิ กาเร็ง

พนักงานขับรถ
– สช.จ.ปัตตานี –

นายมะกาแม แวหามะ

พนักงานขับรถ
– สช.จ.ปัตตานี –

นายเปอิง โตะแว

พนักงานขับรถ
– สช.จ.ปัตตานี –

นายสายันต์ จิตต์ประพันธ์

นักการ
– สช.จ.ปัตตานี –

นางเจ๊ะฟารีด๊ะ อีแต

นักการ
– สช.จ.ปัตตานี –

นายนิดิง มูซอ

นักการ
– สช.จ.ปัตตานี –

นายไซดอูมาร์ ไซยอาแซ

พนักงานขับรถ
– สช.อ.เมืองปัตตานี –

นายอุสมาน เจ๊ะสอเหาะ

พนักงานขับรถ
– สช.อ.หนองจิก –

นางเจ๊ะอาอีเสาะ เจ๊ะสอเหาะ

นักการ
– สช.อ.หนองจิก –

นายมูฮัมหมัด เจะมะ

พนักงานขับรถ
– สช.อ.ยะหริ่ง –

นางสาวนิเดาะ สามะ

นักการ
– สช.อ.ยะหริ่ง –

นายอิสมาแอล บือซา

พนักงานขับรถ
– สช.อ.ปะนาเระ –

นางยียียะ เจะปอ

นักการ
– สช.อ.ปะนาเระ –

นายอับดุลกอเดร์ แวหะยี

พนักงานขับรถ
– สช.อ.ยะรัง –

นางสาวนาฟีซะห์ สุหลง

นักการ
– สช.อ.ยะรัง –

นายฮารูน ตันหยง

พนักงานขับรถ
– สช.อ.โคกโพธิ์ –

นางสาวพรสุดา กาเจ

นักการ
– สช.อ.โคกโพธิ์ –

นายแวหามะ วายา

พนักงานขับรถ
– สช.อ.มายอ –

นางสาวยามีล๊ะ อุมาเจะแต

นักการ
– สช.อ.มายอ –

นางสาววรารัตน์ ฉิมวิปักษ์

พนักงานขับรถ
– สช.อ.แม่ลาน –

นางสาวอายูมี หวังจิ

นักการ
– สช.อ.แม่ลาน –

นายอาลาวี ดาราแมง

พนักงานขับรถ
– สช.อ.สายบุรี –

นางสาวฟาซีหย๊ะ เจะแว

นักการ
– สช.อ.สายบุรี –

นายมูไซมิง เจ๊ะและ

พนักงานขับรถ
– สช.อ.ไม้แก่น –

นางสาวซูนีต้า เจ๊ะยอ

นักการ
– สช.อ.ไม้แก่น –

นายฮามะ กะดะแซ

พนักงานขับรถ
– สช.อ.กะพ้อ –

นางสาวฮานีซา สมาแอ

นักการ
– สช.อ.กะพ้อ –