สัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ สช. เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบ ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งหมายถึง “การศึกษา” ล้อมรอบด้วย ดอกบัว ซึ่งหมายถึง “ประชาชน” สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า “ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา”

ติดต่อเรา