ระบบบริหารการจอง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ห้องประชุมที่เพียบพร้อมไปด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานในระดับสากล พร้อมสำหรับการจัดประชุมในทุก ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมแบบ Onsite หรือการประชุมแบบทางไกล (Video Conference) อีกทั้งรองรับการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Social Media ) ต่าง ๆ อาทิเช่น Youtube, Facebook, etc.

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์