เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

My Office

รับ – ส่งเอกสาร

E-Doc

รับ – ส่งเอกสาร

E-Filing

รับ – ส่งเอกสาร

วิสัยทัศน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

“ องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”

นายวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

wittayasil.s@opep.go.th

นายนิคเรศ ชุมประเวศ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

nickarate.c@opep.go.th

นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

chaophet.j@opep.go.th

ดร.มัสนะห์ สารี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

masnah.s@opep.go.th

” รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ ”

สถิติ

โรงเรียนเอกชน

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 66

134

โรงเรียนในระบบ

256

สถาบันศึกษาปอเนาะ

648

ศูนย์ฯ (ตาดีกา)

39

โรงเรียนนอกระบบ

WWW.OPEP.GO.TH

ข่าวสารทั่วไป

WWW.OPEP.GO.TH

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

สช.จ.ปัตตานี ลดใช้กระดาษในสำนักงานฯ

รู้หรือไม่ ? ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น และคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งจะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือในทุก ๆ 1 นาที จะมีต้นไม้จำนวน 126 ต้น ถูกตัดมาทำกระดาษ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้กระดาษของคนไทย

ทำไมถึงควรใช้ Google Workspace ?

  • ทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยงานจะถูกบันทึกอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการทำงาน

  • สามารถแก้ไขไฟล์ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ ใน Google Apps Marketplace

  • เก็บข้อมูลบน Google Drive ได้มากขึ้น

  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม