• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567