สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายอีลียัส หยีเจ๊ะมุ พนักงานรักษาความปลอดภัย – ไม่มีข้อมูล –
2. นายมูฮำมัดซอลาฮุดดิน กามาลี พนักงานรักษาความปลอดภัย – ไม่มีข้อมูล –
3. นายมายิ กาเร็ง พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
4. นายมะกาแม แวหามะ พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
5. นายเปอิง โตะแว พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
6. นางซากีนา เปาะเยะ นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายไซดอูมาร์ ไซยอาแซ พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายอุสมาน เจ๊ะสอเหาะ พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางเจ๊ะอาอีเสาะ เจ๊ะสอเหาะ นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายมูฮัมหมัด เจะมะ พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวนิเดาะ สามะ นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายอาลาวี ดาราแมง พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางยียียะ เจะปอ นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายนูรดีน หะระหนี พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวนาฟีซะห์ สุหลง นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายฮารูน ตันหยง พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวพรสุดา กาเจ นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายอัสมัน เจ๊ะแต พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวยามีล๊ะ อุมาเจะแต นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายพันธุ์ จันทร์นวล พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวอายูมี หวังจิ นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายมูไซมิง เจ๊ะและ พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวฟาซีหย๊ะ เจะแว นักการ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายมะยาเฮง สามะ พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายอิสมาแอล บือซา พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1. นายอิสมาแอ สือแม พนักงานขับรถ – ไม่มีข้อมูล –
2. นางสาวฮานีซา สมาแอ นักการ – ไม่มีข้อมูล –